کد خطاهای ایسیو غرب استیل MAW

سنسور پدال گاز برقی
باتری
سوئیچ ترمز
شبکه CAN
شیر برقی کنیستر
سوئیچ کلاچ
کویل
سنسور دور موتور
سنسور دمای آب
سنسور اکسیژن پایین
گرمکن سنسور اکسیژن پایین
سنسور اکسیژن بالا
گرمکن سنسور اکسیژن بالا
رله فن
پمپ بنزین
سوئیچ اینرسی
انژکتور
سنسور ضربه
شناور سطح بنزین
موتور دریچه گاز
سنسور دریچه گاز
سنسور تی مپ