شرکت ثمین خودرو پویا- قطعات یدکی خودرو

021-66844477

لوگو شرکت ثمین خودرو پویا

آشنایی با انواع سنسورهای خودرو

انواع سنسورهای خودرو

فهرست مطالب

سنسور چیست؟

سنسورهای خودرو و تمامی سنسورها درواقع همان حس‌کننده‌ها یا سنس‌کننده‌ها هستند. در سیستم‌های سوخت‌رسانی انژکتوری از انواع سنسورها (دمایی، القایی، اثر هال، پیزویی و …) استفاده شده است که اطلاعات موردنیاز را به واحد کنترل الکترونیکی ارسال می‌کنند. درسیستم سوخت‌رسانی یک خودرو انژکتوری بین ۶ الی ۱۲ از انواع سنسورهای خودرو بکار رفته است. البته در بعضی از خودروها بیشتر از این تعداد می‌باشد اما به‌طور کلی امروزه در اکثر خودروهای انژکتوری حداقل ۸ یا ۹ سنسور در این سیستم به‌کار رفته است که در این مقاله به‌طور کامل به تشریح هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

انواع سنسورهای خودرو

سنسور دمای هوای ورودی (ATS)

سنسور دمای هوای ورودی یا Air Temperature Sensor یکی از انواع سنسورهای خودرو می‌باشد که وظیفه دارد که دمای هوای ورودی به موتور را اندازه‌گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی (ECU) ارسال کند. واحد کنترل الکتریکی نیز از طریق اطلاعات دریافتی از این سنسور مقدار جرم هوای ورودی به موتور را مورد محاسبه قرار دهد. البته محاسبه جرم هوای ورودی به موتور فقط از طریق سنسور دمای هوای ورودی انجام نمی‌گیرد بلکه از طریق سنسورهای فشار هوا و موقعیت دریچه گار نیز انجام می‌گیرد و مقدار پاشش سوخت را نسبت به دمای هوای ورودی به موتور تعیین می‌کند. بنابراین یکی از سنسورهای تاثیرگذار در مصرف سوخت سنسور دمای هوای ورودی می‌باشد.

سنسور دمای هوای ورودی (ATS)

سنسور فشار هوای مانیفولد (MAP)

سنسور فشار هوا یا سنسور مپ یا Manifold Absolute Pressure که یکی دیگر از انواع سنسورهای خودرو می باشد که وظیقه دارد تا فشار هوای مانیفولد و یا فشار هوای ورودی به موتور را اندازه‌گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی (ECU) ارسال کند و واحد کنترل الکترونیکی نیز از طریق اطلاعات این سنسور مقدار جرم هوای ورودی به موتور را مورد محاسبه قرار داده و مقدار پاشش سوخت و آوانس جرقه را تعیین می‌کند. بنابراین یکی از سنسورهای تاثیرگذار بین سنسورهای خودرو در سوخت و آوانس ریتارد جرقه، سنسور فشار هوای مانیفولد می‌باشد.

سنسور مپ

سنسور دمای خنک کننده (CTS, WTS)

سنسور دمای خنک کننده Coolant Temperature Sensor یا سنسور دمای آب Water Temperature Sensor وظیفه دارد که دمای مایع خنک کننده را اندازه‌گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی نیز از طریق اطلاعات این سنسور، زمان پاشش سوخت و آوانس جرقه را برای حالت‌های مختلف از جمله برای حالات ساسات و دماهای مختلف تنظیم می‌کند. بنابراین یکی از تاثیرگذارترین انواع سنسورهای خودرو در پاشش سوخت و جرقه (آوانس و ریتارد) و روشن شدن خودرو، سنسور دمای مایع خنک کننده (سنسور دمای آب) می‌باشد.

سنسور دمای خنک کننده (CTS, WTS)

سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS)

سنسور موقعیت دریچه گاز یا سنسور وضعیت دریچه گاز یکی از مهمترین سنسورهای خودرو، وظیفه دارد که میزان باز بودن دریچه گاز را اندازه‌گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی ارسال کند. واحد کنترل الکترونیکی نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور، مقدار پاشش سوخت را نسبت به مقدار باز بودن دریچه گاز (مقدار هوای ورودی به موتور) را تغییر می‌دهد.

اطلاعات این سنسور در واحد الکترونیکی برای محاسبه مقدار پاشش سوخت در وضعیت‌های بسته بودن، نیمه باز، کامل باز و همچنین برای وضعیت ‌های مختلف ازجمله شتاب‌گیری و کاهش شتاب (رها کردن ناگهانی پدال گاز) به‌کار می‌رود. زمانی که دور موتور بالا می‌باشد و ناگهان پدال گاز را رها می‌کنیم دریچه گاز سریعا بسته می‌شود و سنسور موقعیت دریچه گاز حالت بسته بودن را به اطلاع ECU می‌رساند و ECU نیز جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد آلودگی هوا (به‌علت تغییر زیاد نسبت هوا و بنزین) و کنترل دور موتور، اقدام به قطع پاشش سوخت (توسط انژکتورها) و یا کاهش بسیار زیاد زمان پاشش سوخت می‌نماید. بنابراین سنسور موقعیت دریچه گاز یکی از انواع سنسورهای خودرو است که در پاشش سوخت در حالت‌های دور آرام، شتاب‌گیری، کاهش شتاب و دورهای بالا بسیار موثر است.

سنسور موقعیت دریچه گاز

سنسور دور موتور (ESS, CKP)

سنسور دور موتور یا Engine Speed Sensor یا Crankshaft Position وظایف زیادی دارد. از جمله اندازه‌گیری تعداد دور موتور، تشخیص موقعیت پیستون ۱و ۴ واندازه‌گیری زاویه‌ی میل‌لنگ و … و ارسال این اطلاعات به ECU. سنسور دور موتور یکی از سنسورهای مهم و حیاتی در خودروهای انژکتوری می‌باشد که اطلاعات ارسال شده توسط این سنسور برای محاسبه پارامترهایی نظیر مدت زمان پاشش سوخت، زمان جرقه‌زنی، مقدار آوانس و ریتارد و … مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجود آن در کنار سایر سنسورهای خودرو ضروری است.

سنسور موقعیت میل سوپاپ (CMP)

سنسور موقعیت میل سوپاپ یا Camshaft Position Sensor وظیف دارد که موقعیت سیلندر ۱ و یا نقطه مرگ بالای سیلندر ۱ (TDC) را اندازه‌گیری کرده و به ECU ارسال کند تا واحد کنترل الکترونیکی یا ECU بتواند ترتیب پاشش انژکتورها را محاسبه کند. در خودروهایی که دارای سنسور موقعیت میل سوپاپ می‌باشند (اکثر خودروهای انژکتوری دارای سنسور موقعیت میل سوپاپ می‌باشند) پاشش سوخت توسط اتژکتورها، ترتیبی می‌باشد(۱۳۴۲).

مقاله پیشنهادی:

آشنایی با وایر شمع خودرو، قیمت وایر، انواع وایر

سنسور موقعیت میل سوپاپ

سنسور سرعت خودرو (VSS)

سنسور سرعت خودرو وظیفه دارد که سرعت خودرو را در حالت‌های مختلف اندازه‌گیری کرده و به ECUارسال کند و واحد کنترل الکترونیکی نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور مقدار پاشش سوخت را برای وضعیت‌های مختلف حرکت خودرو مانند: حرکت در دور آرام، شتاب‌گیری و توقف خودرو و … را تنظیم می‌کند.

سنسور کوبش (ناک)

سنسور ناک یا کوبش یا Knock Sensor وظیفه دارد که میزان کوبش داخل سیلندر را در موقع احتراق ناقص اندازه‌گیری کرده و به واحد ECU ارسال کند و ECU نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور آوانس جرقه را کاهش و به سمت ریتارد می‌برد، البته همزمان با غلیظ کردن سوخت این عمل آنقدر ادامه می‌یابد تا عمل کوبش در موتور برطرف می‌گردد. کوبش در موتور یک پیده منفی است که معمولا دراثر پایین بودن اکتان بنزین، تراش سرسیلندر، کربن گرفتن محفظه احتراق و عوامل دیگری که باعث بوجود آمدن احتراق ناقص در موتور می‌گردد ایجاد می‌شود.

سنسور اکسیژن یا لامبدا سنسور

سنسور اکسیژن یا Oxygen Sensor که یکی دیگر از سنسورهای خودرو می‌باشد، وظیفه دارد اطلاعات مربوط به میزان غنی یا رقیق بودن مخلوط سوخت و هوای ورودی به موتور را از دود خروجی موتور، اندازه‌گیری نموده و به‌صورت پیوسته به ECU ارسال می‌کند، و واحد ECU نیز از اطلاعات دریافتی از این سنسور جهت موارد زیر استفاده می‌کند:

محاسبه نسبت اختلاط سوخت به هوا

تنظیم نسبت اختلاط سوخت و هوا جهت عملکرد بهینه موتور

واحد کنترل الکترونیکی یا ECU با استفاده از اطلاعات سنسور اکسیژن که به صورت ولتاژ دریافت می‌کند بین (۰/۱ الی ۰/۹ ولت) اقدام به تنظیم نسبت سوخت و هوا به موتور، جهت عملکرد بهینه کاتالیست می‌نماید.

سنسور اکسیژن یا لامبدا سنسور

شما می‌توانید در صورت نیاز به انواع سنسورهای خودرو، سنسور مورد نیاز خود را از SKP به صورت تلفنی با ضمانت ۶ماه خریداری فرمایید.

مشاهده آموزش های بیشتر در صفحه اینستاگرام SKPPART

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفا آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی برای دوستان خودتان ارسال کنید.

جدیدترین مقالات آموزشی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا