استپر موتور

استپر موتور

استپر موتور خودروهای داخلی برند SKP

استپر موتور SKP (یا موتور پله ای) در مسیر هوای ورودی قرار می‌گیرد. در اکثر خودرو های تولید داخلی در قسمتی از دریچه گاز قرار دارد. استپر در خودرو های انژکتوری وظیفه ی کنترل هوای ورودی در صورتی که شما گاز نمی‌دهید را دارد پس ایجاد حالت ساسات در دمای پایین، باز کردن مجرای هوا در صورتی که پدال را رها می‌کنید و بالا بردن دور موتور در صورتی که بار اضافی از موتور می‌گیرید مانند روشن کردن کولر و یا روشن کردن چراغ ها وظیفه ی استپرموتور می‌باشد.

شما می توانید استپر موتورهای SKP را با ۶ ماه ضمانت بی قید و شرط خریداری کنید.